German Courses

Basic Level A1 – Beginner

93
1. Semester
Monday, 09.15 – 11.00
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
94
1. Semester
Tuesday, 09.15 – 11.00
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
95
1. Semester
Tuesday, 18.00 – 19.45
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
96
1. Semester
Tuesday, 19.50 – 21.35
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
97
1. Semester
Thursday, 12.15 – 13.30
CHF 860.–
Lunchtime à 75 Min. 
98
2. Semester
Wednesday, 18.00 – 19.45
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 

Basic Level A2 – Pre-Intermediate

100
Monday, 12.15 – 13.30
CHF 860.–
Lunchtime à 75 Min. 
101
Wednesday, 09.15 – 11.00
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
102
Thursday, 09.15 – 11.00
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
103
Thursday, 19.50 – 21.35
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 

Independent Level B1 – Intermediate

106
Wednesday, 12.15 – 13.30
CHF 860.–
Lunchtime à 75 Min. 
107
Thursday, 18.00 – 19.45
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 
108
Conversation / Grammar
Wednesday, 19.50 – 21.35
CHF 1100.–
Double lesson à 100 Min. 

Einstufungstests/Selbstbeurteilung

Kursbeschreibung

Lehrmethoden/Qualifikationen

Kurshinweise/Bedingungen